Vláda ČR s platností od 16.3.2020 zavedla karanténu na celém území České republiky. To znamená, že platí zákaz volného pohybu po celém území státu s vyjmenovanými výjimkami uvedenými na webových stránkách vlády ČR a jednotlivých ministerstev a zveřejněnými ve sdělovacích prostředcích.

Na základě těchto nařízení Obecní úřad Hynčina omezuje provoz úředních hodin starosty a místostarosty pouze na dobu od 17:00 do 19:00 hod v úřední den pondělí. Úřední hodiny podatelny jsou zrušeny. 

Místní poplatky je možné platit bezhotovostně na účtu 12828841/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno poplatníka. Hotovostní platby budou vybírány až od května.

V případě neodkladných záležitostí volejte 724 861 125.


Kontakty

Adresa:
Obec Hynčina
Hynčina 125
789 01 Zábřeh

Úřední hodiny:

Pondělí:
12:00 - 17:00
17:00 - 19:00 (starosta, místostarosta)

Středa:
12:00 - 17:00 
17:00 - 19:00 (starosta, místostarosta)

 

Telefon: 583 443 252, 724 861 125
Datová schránka: x8mbr8x
E-mail: ou.hyncina@cbox.cz
Bankovní spojení:
12828841, kód banky: 0100, KB Zábřeh

Mapa

všechny kontakty