Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
17.03.2020 01.04.2020 Usnesení vlády č. 96 -99.
16.03.2020 31.03.2020 Krajská hygienická stanice - opatření obecné povahy, změna
16.03.2020 31.03.2020 Veřejná vyhláška Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
15.03.2020 30.03.2020 Usnesení vlády ČR č. 82
13.03.2020 30.03.2020 Nařízení vlády ČR č. 75 - 81
13.03.2020 30.03.2020 Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR
13.03.2020 30.03.2020 Informace k vyhlášení nouzového stavu
10.03.2020 25.03.2020 Informace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem
10.03.2020 25.03.2020 odvolání - sucho
09.03.2020 17.03.2020 Program 11. zasedání ZO Hynčina
02.03.2020 01.04.2020 Dražební vyhláška
01.03.2020 16.03.2020 Záměr obce Hynčina
01.03.2020 16.03.2020 Záměr obce Hynčina
01.03.2020 02.03.2020 Záměr obce Hynčina
29.02.2020 16.03.2020 Návrh rozpočtu 2020
29.02.2020 03.03.2020 Návrh rozpočtu obce na rok 2020
12.02.2020 27.02.2020 Usnesení z 10. zasedání zatupitelstva obce Hynčina
28.01.2020 06.02.2020 Program 10. zasedání ZO Hynčina
27.01.2020 28.02.2020 Zaslání Dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
20.12.2019 04.01.2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Maletín
16.12.2019 23.01.2020 Zaslání Dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
16.12.2019 20.12.2019 Zaslání Dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
11.12.2019 26.12.2019 Usnesení z 9. zasedání ZO Hynčina
11.12.2019 26.12.2019 OZV 2/2019
11.12.2019 26.12.2019 OZV 1/2019
27.11.2019 05.12.2019 Program 9. zasedání ZO Hynčina
20.11.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MiZ 2020
18.11.2019 05.12.2019 Záměr obce Hynčina - směna
18.11.2019 05.12.2019 Záměr obce Hynčina - pronájem pozemku
18.11.2019 05.12.2019 Záměr obce - pacht pozemků v k. ú. Hynčina
01.11.2019 16.11.2019 odeslání vyhlášky-vydání Akt.č. 2a ZÚR OK
23.10.2019 07.11.2019 Usnesení z 8. zasedání ZO Hynčina
17.10.2019 05.11.2019 Návrhu a rekapitulace rozpočtu 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
16.10.2019 17.10.2019 Program 8. zasedání zastupitelstva obce Hynčina
09.10.2019 Program 8. zasedání zastupitelstva obce Hynčina
18.09.2019 03.10.2019 Žádost o zveřejnění upozornění k odstranění stromoví
04.09.2019 19.09.2019 Usnesení ze 7. zasadání ZO Hynčina
23.08.2019 07.09.2019 OOP PÚP pro uzavírky sil. III/31536 JestřebíLupěné_povrchy, propustky
19.08.2019 29.08.2019 Program 7. zasedání ZO
24.07.2019 30.06.2020 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
24.07.2019 08.08.2019 Oznámení - změna 2 ÚPO Kosov - zadání
15.07.2019 30.07.2019 Ukončení mimořádných veterinárních opatření
05.07.2019 19.07.2019 Usnesení ZO Hynčina z 6. zasedání
04.07.2019 19.07.2019 LHO oznámení vlastníkům lesa
03.07.2019 12.07.2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
03.07.2019 03.07.2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
03.07.2019 03.07.2019 Rozpočtové opatření č2/2019
03.07.2019 03.07.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
18.06.2019 26.06.2019 Program 6. zasedání ZO Hynčina
10.06.2019 27.06.2019 Návrh závěrečného účtu obce Hynčina za rok 2018
10.06.2019 23.06.2019 Návrh závěrečného účtu obce Hynčina
22.05.2019 27.06.2019 Mikroregion Zábřežsko, dobrovolný svazek obcí
20.05.2019 04.06.2019 Usnesení zastupitelstva obce z 5. zasedání ZO Hynčina
09.05.2019 24.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
09.05.2019 15.05.2019 Program 5. zasedání ZO Hynčina
29.04.2019 15.05.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2023
24.04.2019 27.05.2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2019
24.04.2019 11.05.2019 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
12.04.2019 27.04.2019 Jmenování zapisovatele OVK
10.04.2019 31.05.2019 Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení
09.04.2019 25.05.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Evropského parlamentu
02.04.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019
01.04.2019 16.04.2019 Usnesení 4-2019 ZO Hynčina
28.03.2019 31.12.2019 Schválený rozpočet na rok 2019
25.03.2019 26.05.2019 Stanovení minimálního počtu členů volební komise/Volby do Evropského parlamentu
21.03.2019 29.03.2019 Mikroregion Zábřežsko - Program - 3
19.03.2019 27.03.2019 Program 4. ZO Hynčina
11.03.2019 27.03.2019 ROZ. o povolení k odběru podzemních vod a stavbě vrt. studny - Nováková, k.ú. Křižanov u Zábřeha
18.02.2019 31.03.2019 Návrh rozpočtu na rok 2019
18.02.2019 31.03.2019 Záměr obce Hynčina
18.02.2019 21.03.2019 Usnesení ZO 3/2019
18.02.2019 04.03.2019 Záměr obce Hynčina
18.02.2019 04.03.2019 Usnesení 3/2019 ZO Hynčina
06.02.2019 14.02.2019 Program ZO 3/2018
23.01.2019 07.02.2019 Hynčina - č.p. 121, Hadová, přípojka NNk
21.01.2019 05.02.2019 zah. č.1247 -doslání- vrtaná studna Nováková, k.ú. Křižanov u Zábřeha
17.01.2019 02.02.2019 Stanovení PÚP na PK_Opravy havárií plynovodu v r.2019
10.01.2019 02.02.2019 Stanovení PÚP r.2019 na silnicích II. a III. tř_ORP Zábřeh
07.01.2019 22.01.2019 silné sucho - odvolání zákaz odběru
27.12.2018 31.03.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2018
20.12.2018 22.01.2019 Usnesení z 2. zasedání ZO Hynčina
14.12.2018 31.03.2019 Pravidla rozpočtového provizoria 2019
14.12.2018 31.03.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2018
13.12.2018 31.12.2019 Mikroregion Zábřežsko
03.12.2018 20.12.2018 Program 2. zasedání ZO Hynčina
27.11.2018 12.12.2018 Hynčina, Zejfy, nové NN
26.11.2018 12.12.2018 Záměr obce Hynčina - pronájem nebytových prostor
15.11.2018 15.12.2018 Usnesení 1. ustavujícího zasedání ZO Hynčina
09.11.2018 30.12.2018 Rozpočtové opatření 4/2018
09.11.2018 29.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 - Mikroregion Zábřežsko
29.10.2018 13.11.2018 Program 1. ustavujícího ZO Hynčina
08.10.2018 25.10.2018 Usnesení 25 ZO Hynčina
06.10.2018 30.10.2018 Výsledek hlasování - Volby do zastupitelstev obcí 2018
05.10.2018 20.10.2018 Hynčina, Zejfy, nové NN
25.09.2018 05.10.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018
24.09.2018 02.10.2018 Program 25 ZO Hynčina
20.09.2018 07.10.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
19.09.2018 19.12.2018 §20 - Křižanov u Zábřeha
04.09.2018 05.10.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
03.09.2018 11.09.2018 Svolání 1. zasedání OVK / Volby do zastupitelstev obcí
31.08.2018 02.10.2018 Záměr obce Hynčina - pronájem parc. č. 25/2, 597
31.08.2018 02.10.2018 Záměr obce Hynčina
21.08.2018 07.10.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do zastupitelstev obcí
20.08.2018 05.09.2018 Protokol o otevíraní obálek - Kontejnerový nosič včetně nosiče
13.08.2018 20.09.2018 Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání k upravenému a posouzenému návrhu Aktualizace č. 2a
06.08.2018 07.10.2018 Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do zastupitelstev obcí
02.08.2018 16.08.2018 Poptávka na dodávku nosiče kontejnerů včetně kontejneru
01.08.2018 07.01.2019 silné sucho - zákaz odběru povrchových vod
01.08.2018 16.08.2018 Oznámení - změna č. 1 ÚP Nemile - veřejné projednání
01.08.2018 16.08.2018 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
30.07.2018 14.08.2018 Žádost o zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
25.07.2018 14.08.2018 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
24.07.2018 14.08.2018 Ukončení mimořádních veterinárních opatření - včelí mor
04.07.2018 24.07.2018 Usnesení 24 ZO Obce Hynčina 2018
04.07.2018 14.07.2018 R_Uzavírka sil. III/31536_ Jestřebí_Splašková kanalizace_objížďka
29.06.2018 14.07.2018 Veřejná Vyhláška - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" PÚP pro ZU za ÚUP silnice 31536_Jestřebí_Splašková kanalizace
29.06.2018 14.07.2018 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
27.06.2018 12.07.2018 Ž_Uzavírka a PÚP sil. III/31536_Splašková kanalizace Jestřebí
20.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku za rok 2017 - Mikroregion Zábřežsko
19.06.2018 28.06.2018 Program 24 ZO
05.06.2018 05.06.2018 Žádost o ZU "TDK Bikemaraton Bozeňov" 03.06.2017
28.05.2018 10.06.2018 Žádost o ZU "TDK Bikemaraton Bozeňov" 03.06.2017
22.05.2018 13.06.2018 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
18.05.2018 08.06.2018 Návrh - Závěrečný účet 2017 - Mikroregion Zábřežsko + Zpráva o výsledku hospodaření
11.05.2018 26.05.2018 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
04.05.2018 04.05.2018 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
04.05.2018 04.05.2018 Daň z nemovitosti
02.05.2018 30.06.2019 Závěrečný účet obce Hynčina za rok 2017 + Zpráva o výsledku hospodaření
30.04.2018 31.12.2018 Rozpočet na rok 2018
27.04.2018 18.05.2018 Usnesení 23. ZO 2018 obce Hynčina
26.04.2018 28.05.2018 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
23.04.2018 27.06.2018 Záměr Obce Hynčina
19.04.2018 11.05.2018 Oznámení o zveřejnění dokumenktů v roce 2018
12.04.2018 31.12.2018 Mikroregion Zábřežsko - Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018
10.04.2018 19.04.2018 Program 23 ZO Obce Hynčina
10.04.2018 18.04.2018 Program 23 ZO Obce Hynčina
27.03.2018 11.04.2018 Vynětí pozemku ze ZPF, k.ú. Hynčina
23.03.2018 23.04.2018 veřejná nabídka pozemků_Hynčina
07.03.2018 22.03.2018 Nováková - rozhodnutí - vrtaná studna Křižanov
06.03.2018 19.04.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hynčina v roce 2017 + Návrh Závěrečného účtu
21.02.2018 08.03.2018 JH_DV_2. balík pozemků CITY TOWER
07.02.2018 22.02.2018 Žádost o zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
05.02.2018 20.02.2018 Opatření k odstranění nebezpečí v lesích
01.02.2018 19.04.2018 Návrh rozpočtu obce Hynčina na rok 2018 + Fin 12-2017
01.02.2018 31.03.2018 Návrh rozpočtu obce Hynčina na rok 2018
01.02.2018 20.02.2018 Usnesení 22. ZO 2018
26.01.2018 10.02.2018 Stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř 2018 SSOK_ORP Zábřeh
25.01.2018 09.02.2018 Program 22 ZO
12.01.2018 27.03.2018 Rozpočtové opatření č. 4
12.01.2018 27.03.2018 Rozpočtové opatření č. 3
08.01.2018 13.02.2018 Veřejná nabídka pozemků pro oprávněné osoby_Hynčina, Křižanov u Zábřeha
08.01.2018 12.02.2018 Usnesení 21. zasedání ZO Hynčina
03.01.2018 31.03.2018 Rozpočtové provizorium na rok 2018
20.12.2017 04.01.2018 Program 21. ZO Hynčina
14.12.2017 29.12.2017 Svolání prvního zasedání OVK
07.12.2017 30.04.2018 Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059
04.12.2017 31.12.2018 Rozpočet MIZ na rok 2018 - schválený
01.12.2017 31.12.2017 II. Rozpočtová změna Mikroregion Zábřežsko
28.11.2017 13.01.2018 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
28.11.2017 13.12.2017 Zalesnění pozemků v k. ú. Hynčina
22.11.2017 20.01.2018 2. Rozpočtová změna
22.11.2017 07.12.2017 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
13.11.2017 13.01.2018 Volby PREZIDENTA České republiky
09.11.2017 24.11.2017 Opatření obecné povahy
09.11.2017 24.11.2017 Hynčina - Zejfy, DTS_SU_0791, PPO 5-letá, DTS, VNv, NNv, NNk
07.11.2017 02.01.2018 Usnesení ZO Hynčina 20 2017
01.11.2017 24.11.2017 Mikroregion Zábřežsko - Návrh rozpočtu 2018
24.10.2017 08.11.2017 Program 20 ZO Hynčina
16.10.2017 31.12.2017 Rozhodnutí kůrovec Hynčina
13.10.2017 28.10.2017 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
05.10.2017 22.10.2017 Oznámení o debě a místě konání voleb
02.10.2017 17.10.2017 Rozhodnutí o kácení stromu
27.09.2017 12.10.2017 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení ke s
25.09.2017 09.10.2017 Svolání prvního zasedání OVK
18.09.2017 31.12.2017 ČEZ DISTRIBUCE - UPOZORNĚNÍ
15.09.2017 30.09.2017 Návrh opatření obecné povahy
08.09.2017 22.10.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
31.08.2017 22.10.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
28.08.2017 27.09.2017 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení ke s
28.08.2017 12.09.2017 Rozhodnutí - vrtaná studna - Jeglík, Staňková
18.08.2017 06.09.2017 Stanovení počtu členů volební komise - Volby do Poslanecké sněmovny 2017
15.08.2017 30.08.2017 Usnesení 19. Zasedání ZO Hynčina
14.08.2017 30.11.2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017
14.08.2017 29.08.2017 Zápis
07.08.2017 04.09.2017 Konkurz - ředitel/ka školky - Postřelmůvek
02.08.2017 10.08.2017 Program 19. zasedání ZO Hynčina
11.07.2017 27.07.2017 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
28.06.2017 13.07.2017 Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat
26.06.2017 11.07.2017 Mor včelího plodu - Zábřeh na Moravě
23.06.2017 08.07.2017 137EX 7216/11-119 Usnesení - dr. vyhláška
22.06.2017 07.07.2017 Nařízení města Zábřeh č. 1/2017
22.06.2017 07.07.2017 Zápis 18. ZO Hynčina
22.06.2017 07.07.2017 Usnesení 18. ZO
19.06.2017 31.07.2017 Dotazník Mikroregionu Zábřežsko
16.06.2017 01.07.2017 "Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice" - oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů zámě
15.06.2017 30.06.2018 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
15.06.2017 30.11.2017 1. Rozpočtová změna
12.06.2017 09.08.2017 Záměr obce Hynčina
08.06.2017 30.06.2017 Mor včelího plodu - Hynčina - mimořádné ochranné pásmo
05.06.2017 20.06.2017 EX2210/07-309-/dr,311-Usnesení dle § 336b o. s. ř. + oznámení
05.06.2017 20.06.2017 Mimomořádná veterinární opatření - k zamezení šíření včelího moru
05.06.2017 20.06.2017 Veřejná vyhláška - návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Maletín
05.06.2017 13.06.2017 Program 18. zasedání ZO Hynčina
02.06.2017 17.06.2017 Rozhodnutí, Ing. Nováková
18.05.2017 09.06.2017 Svazek obcí mikroregionu zábřežsko - Návrh závěrečného účtu a Zpráva o přezkoumání hospodaření
16.05.2017 31.05.2017 ukončení MVO - obec Petrušov
16.05.2017 31.05.2017 Žádost o zveřejnění na úřední desku - Nařízení SVS-MVO-Hynčina
15.05.2017 30.05.2017 F.Ú Olomouc - Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisu k nahlédnutí
03.05.2017 22.10.2017 Vyhlášení voleb
03.05.2017 18.05.2017 Oznámení VV
28.04.2017 18.05.2017 Usnesení 17, zasedání ZO Hynčina
27.04.2017 30.05.2017 Veřejná vyhláška
20.04.2017 30.06.2018 Schválený rozpočet na rok 2017
20.04.2017 30.06.2018 Rozpočet na rok 2017
20.04.2017 20.05.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu
12.04.2017 21.04.2017 Program 17. zasedání ZO Hynčina
12.04.2017 28.04.2017 Program 17. zasedání ZO
04.04.2017 19.04.2018 Závěrečný účet obce za rok 2016
28.03.2017 12.04.2017 Státní veterinární správa - Informace o včelím moru
13.03.2017 28.03.2017 Nařízení státní veterinární správy
08.03.2017 31.12.2017 Rozpočet na rok 2017 - Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
28.02.2017 31.12.2019 Rozpočtový výhled 2015-2020
24.02.2017 20.04.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017
24.02.2017 10.03.2017 Usnesení 16. zasedání ZO Hynčina
07.02.2017 24.02.2017 Program 16. zasedání ZO
01.02.2017 16.02.2017 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
23.01.2017 07.02.2017 Veterinární opatření
18.01.2017 02.02.2017 Příloha k nařízení veterinární správy
18.01.2017 02.02.2017 Nařízení státní veterinární správy
16.01.2017 31.01.2017 Nařízení SVS MVO k ptačí chřipce u volně žijících ptáků v k.ú. Olomouc
12.01.2017 27.01.2017 OOP- stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř v ORP MěÚ Zábřeh (SSOK p.o. 2017)
11.01.2017 26.01.2017 Nařízení státní veterinární správy
06.01.2017 21.01.2017 Opravy Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017
21.12.2016 05.01.2017 Usnesení 15. zasedání ZO Hynčina
07.12.2016 15.12.2016 Program 15. zasedání ZO Hynčina
04.11.2016 16.12.2016 Veřejná vyhláška.
03.11.2016 25.11.2016 Mikroregion Zábřežsko - Návrh rozpočtu na rok 2017
02.11.2016 02.02.2017 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
31.10.2016 25.11.2016 065 EX 00007/00-003, Dražební vyhláška - elektronická dražba 2014 - exdrazby
17.10.2016 08.12.2016 EX2210/07-111-/dr,113-Usnesení dle § 336b o. s. ř. + oznámení
12.10.2016 27.10.2016 Usnesení z 14. zasedání ZO Hynčina
21.09.2016 29.09.2016 Program 14. zasedání ZO Hynčina
19.09.2016 06.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb
25.08.2016 09.09.2016 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
24.08.2016 03.09.2016 Oznámení o uložení písemnosti - Mašel Pavel
22.08.2016 06.09.2016 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
08.08.2016 23.08.2016 Počet členů volební okrskové komise - Volby do zastupitelstev krajů 2016
08.08.2016 18.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Mičová Vlasta
08.08.2016 18.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Fialová Lenka
08.08.2016 18.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Fiala Roman
20.07.2016 05.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Mičová Vlasta.
20.07.2016 05.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Fiala Roman
20.07.2016 05.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Fialová Lenka
14.07.2016 29.07.2016 Usnesení z 13. zasedání ZO.
14.07.2016 12.07.2016 Program 13. zasedání ZO.
07.07.2016 23.07.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Mičová Vlasta
07.07.2016 23.07.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Fialová Lenka.
07.07.2016 23.07.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Fiala Roman.
04.07.2016 25.08.2016 Dražební vyhláška
27.06.2016 13.07.2016 Veřejnoprávní smlouva
22.06.2016 07.07.2016 Odročení elektronické dražby
30.05.2016 14.06.2016 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka (Mičová Vlasta)
30.05.2016 14.06.2016 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka (Fialová Lenka)
30.05.2016 14.06.2016 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka (Fiala Roman).
25.05.2016 09.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07
18.05.2016 09.06.2016 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015.
18.05.2016 02.06.2016 Usnesení z 12. zasedání ZO
05.05.2016 12.05.2016 Program 12. zasedání ZO Hynčina
29.04.2016 30.05.2016 Veřejná vyhláška
25.04.2016 11.05.2016 Závěrečný účet obce Hynčina za rok 2015.
17.03.2016 13.05.2016 Veřejná vyhláška oznámení

Zobrazit aktuální dokumenty na úřední desce

Kontakty

Adresa:
Obec Hynčina
Hynčina 125
789 01 Zábřeh

Úřední hodiny:

Pondělí:
12:00 - 17:00
17:00 - 19:00 (starosta, místostarosta)

Středa:
12:00 - 17:00 
17:00 - 19:00 (starosta, místostarosta)

 

Telefon: 583 443 252, 724 861 125
Datová schránka: x8mbr8x
E-mail: ou.hyncina@cbox.cz
Bankovní spojení:
12828841, kód banky: 0100, KB Zábřeh

Mapa

všechny kontakty