Upozorňujeme na splatnost poplatku za svoz odpadu

Místní poplatky je možné platit také bezhotovostně na účet: 12828841/0100.

Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno poplatníka. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu    600,- Kč

Poplatek za psa                                           100,- Kč

Poplatek za svoz komunálního odpadu

se týká i majitelů chat                              (600,- Kč/objekt).

(Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je podle

ustanovení § 10e zákona o místních poplatcích fyzická osoba přihlášená

v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu

pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba

a která je umístěna na území obce)

 

 


Kontakty

Adresa:
Obec Hynčina
Hynčina 125
789 01 Zábřeh

Úřední hodiny:

Podatelna:

Pondělí:  9:00 - 17:00           

Úterý:       9:00 - 12:00 

Středa:     9:00 - 17:00

Čtvrtek:    9:00 - 12:00

Starosta a místostarostka:

Pondělí:  17:00 - 19:00 

Středa:    17:00 - 19:00

Telefon: 583 443 252, 724 861 125
Datová schránka: x8mbr8x
E-mail: ou.hyncina@cbox.cz
Bankovní spojení:
12828841, kód banky: 0100, KB Zábřeh

Mapa

všechny kontakty