Dne 25. 10. 2021 úřední hodiny Podatelny pouze do 15. 30 hod.

Úřední hodiny starosty beze změny.

 

 

 

 

Upozorňujeme na splatnost poplatku za svoz odpadu

Místní poplatky je možné platit také bezhotovostně na účet: 12828841/0100.

Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno poplatníka. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu    600,- Kč

Poplatek za psa                                           100,- Kč

Poplatek za svoz komunálního odpadu

se týká i majitelů chat                              (600,- Kč/objekt).

(Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je podle

ustanovení § 10e zákona o místních poplatcích fyzická osoba přihlášená

v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu

pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba

a která je umístěna na území obce)

 

 


Kontakty

Adresa:
Obec Hynčina
Hynčina 125
789 01 Zábřeh

Úřední hodiny:

Podatelna:

Pondělí:  9:00 - 17:00           

Úterý:       9:00 - 12:00 

Středa:     9:00 - 17:00

Čtvrtek:    9:00 - 12:00

Starosta a místostarostka:

Pondělí:  17:00 - 19:00 

Středa:    17:00 - 19:00

Telefon: 583 443 252, 724 861 125
Datová schránka: x8mbr8x
E-mail: ou.hyncina@cbox.cz
Bankovní spojení:
12828841, kód banky: 0100, KB Zábřeh

Mapa

všechny kontakty