Informace z jiných úřadů - Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
04.01.2021 31.12.2021 Schválený rozpočet MiZ 2021
30.11.2020 17.12.2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu
23.11.2020 09.12.2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koruna - oznámení o vyloučení navazující části sousedícího katastr
13.10.2020 28.10.2020 OOP PÚP_Úplná uzavírka silnice 31534 Dolní Bušínov - Hynčina_REKONSTRUKCE PK_ NOVÝ TERMÍN
28.08.2020 14.09.2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koruna
13.08.2020 31.08.2020 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koruna
26.06.2020 30.06.2021 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtuSvazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
04.06.2020 24.06.2020 Dražební vyhláška
08.05.2020 28.05.2020 Zaslání Dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
24.04.2020 30.05.2020 Daň z nemovitých věcí
03.04.2020 03.05.2020 Opatření obecné povahy
15.03.2020 30.03.2020 Usnesení vlády ČR č. 82
13.03.2020 30.03.2020 Nařízení vlády ČR č. 75 - 81
13.03.2020 30.03.2020 Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR
13.03.2020 30.03.2020 Informace k vyhlášení nouzového stavu
10.03.2020 25.03.2020 Informace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem
10.03.2020 25.03.2020 odvolání - sucho
02.03.2020 01.04.2020 Dražební vyhláška
27.01.2020 28.02.2020 Zaslání Dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
20.12.2019 04.01.2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Maletín
16.12.2019 23.01.2020 Zaslání Dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
16.12.2019 20.12.2019 Zaslání Dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
20.11.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MiZ 2020
01.11.2019 16.11.2019 odeslání vyhlášky-vydání Akt.č. 2a ZÚR OK
17.10.2019 05.11.2019 Návrhu a rekapitulace rozpočtu 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
23.08.2019 07.09.2019 OOP PÚP pro uzavírky sil. III/31536 JestřebíLupěné_povrchy, propustky
24.07.2019 30.06.2020 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
24.07.2019 08.08.2019 Oznámení - změna 2 ÚPO Kosov - zadání
22.07.2019 30.09.2019 vyhlášení - sucho
15.07.2019 30.07.2019 Ukončení mimořádných veterinárních opatření
04.07.2019 19.07.2019 LHO oznámení vlastníkům lesa
22.05.2019 27.06.2019 Mikroregion Zábřežsko, dobrovolný svazek obcí - závěrečný účet 2018
21.03.2019 29.03.2019 Mikroregion Zábřežsko - Program - 3
11.03.2019 27.03.2019 ROZ. o povolení k odběru podzemních vod a stavbě vrt. studny - Nováková, k.ú. Křižanov u Zábřeha
23.01.2019 07.02.2019 Hynčina - č.p. 121, Hadová, přípojka NNk
21.01.2019 05.02.2019 zah. č.1247 -doslání- vrtaná studna Nováková, k.ú. Křižanov u Zábřeha
17.01.2019 02.02.2019 Stanovení PÚP na PK_Opravy havárií plynovodu v r.2019
10.01.2019 02.02.2019 Stanovení PÚP r.2019 na silnicích II. a III. tř_ORP Zábřeh
07.01.2019 22.01.2019 silné sucho - odvolání zákaz odběru
13.12.2018 31.12.2019 Mikroregion Zábřežsko
27.11.2018 12.12.2018 Hynčina, Zejfy, nové NN
09.11.2018 29.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 - Mikroregion Zábřežsko
05.10.2018 20.10.2018 Hynčina, Zejfy, nové NN
19.09.2018 19.12.2018 §20 - Křižanov u Zábřeha
13.08.2018 20.09.2018 Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání k upravenému a posouzenému návrhu Aktualizace č. 2a
01.08.2018 07.01.2019 silné sucho - zákaz odběru povrchových vod
01.08.2018 16.08.2018 Oznámení - změna č. 1 ÚP Nemile - veřejné projednání
30.07.2018 14.08.2018 Žádost o zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
25.07.2018 14.08.2018 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
24.07.2018 14.08.2018 Ukončení mimořádních veterinárních opatření - včelí mor
04.07.2018 14.07.2018 R_Uzavírka sil. III/31536_ Jestřebí_Splašková kanalizace_objížďka
29.06.2018 14.07.2018 Veřejná Vyhláška - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" PÚP pro ZU za ÚUP silnice 31536_Jestřebí_Splašková kanalizace
29.06.2018 14.07.2018 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
27.06.2018 12.07.2018 Ž_Uzavírka a PÚP sil. III/31536_Splašková kanalizace Jestřebí
20.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku za rok 2017 - Mikroregion Zábřežsko
28.05.2018 10.06.2018 Žádost o ZU "TDK Bikemaraton Bozeňov" 03.06.2017
22.05.2018 13.06.2018 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
18.05.2018 08.06.2018 Návrh - Závěrečný účet 2017 - Mikroregion Zábřežsko + Zpráva o výsledku hospodaření
11.05.2018 26.05.2018 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
12.04.2018 31.12.2018 Mikroregion Zábřežsko - Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018
23.03.2018 23.04.2018 veřejná nabídka pozemků_Hynčina
07.03.2018 22.03.2018 Nováková - rozhodnutí - vrtaná studna Křižanov
21.02.2018 08.03.2018 JH_DV_2. balík pozemků CITY TOWER
05.02.2018 20.02.2018 Opatření k odstranění nebezpečí v lesích
26.01.2018 10.02.2018 Stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř 2018 SSOK_ORP Zábřeh
08.01.2018 13.02.2018 Veřejná nabídka pozemků pro oprávněné osoby_Hynčina, Křižanov u Zábřeha
07.12.2017 30.04.2018 Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059
04.12.2017 31.12.2018 Rozpočet MIZ na rok 2018 - schválený
01.12.2017 31.12.2017 II. Rozpočtová změna Mikroregion Zábřežsko
28.11.2017 13.12.2017 Zalesnění pozemků v k. ú. Hynčina
22.11.2017 07.12.2017 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
09.11.2017 24.11.2017 Opatření obecné povahy
09.11.2017 24.11.2017 Hynčina - Zejfy, DTS_SU_0791, PPO 5-letá, DTS, VNv, NNv, NNk
01.11.2017 24.11.2017 Mikroregion Zábřežsko - Návrh rozpočtu 2018
16.10.2017 31.12.2017 Rozhodnutí kůrovec Hynčina
13.10.2017 28.10.2017 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
15.09.2017 30.09.2017 Návrh opatření obecné povahy
28.08.2017 12.09.2017 Rozhodnutí - vrtaná studna - Jeglík, Staňková
14.08.2017 29.08.2017 Zápis
07.08.2017 04.09.2017 Konkurz - ředitel/ka školky - Postřelmůvek
11.07.2017 27.07.2017 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
28.06.2017 13.07.2017 Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat
26.06.2017 11.07.2017 Mor včelího plodu - Zábřeh na Moravě
23.06.2017 08.07.2017 137EX 7216/11-119 Usnesení - dr. vyhláška
22.06.2017 07.07.2017 Nařízení města Zábřeh č. 1/2017
19.06.2017 31.07.2017 Dotazník Mikroregionu Zábřežsko
16.06.2017 01.07.2017 "Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice" - oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů zámě
15.06.2017 30.06.2018 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
15.06.2017 30.11.2017 1. Rozpočtová změna
08.06.2017 30.06.2017 Mor včelího plodu - Hynčina - mimořádné ochranné pásmo
05.06.2017 20.06.2017 EX2210/07-309-/dr,311-Usnesení dle § 336b o. s. ř. + oznámení
05.06.2017 20.06.2017 Mimomořádná veterinární opatření - k zamezení šíření včelího moru
05.06.2017 20.06.2017 Veřejná vyhláška - návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Maletín
02.06.2017 17.06.2017 Rozhodnutí, Ing. Nováková
18.05.2017 09.06.2017 Svazek obcí mikroregionu zábřežsko - Návrh závěrečného účtu a Zpráva o přezkoumání hospodaření
16.05.2017 31.05.2017 Žádost o zveřejnění na úřední desku - Nařízení SVS-MVO-Hynčina
03.05.2017 18.05.2017 Oznámení VV
28.03.2017 12.04.2017 Státní veterinární správa - Informace o včelím moru
13.03.2017 28.03.2017 Nařízení státní veterinární správy
08.03.2017 31.12.2017 Rozpočet na rok 2017 - Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
06.01.2017 21.01.2017 Opravy Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017
04.11.2016 16.12.2016 Veřejná vyhláška.
03.11.2016 25.11.2016 Mikroregion Zábřežsko - Návrh rozpočtu na rok 2017
31.10.2016 25.11.2016 065 EX 00007/00-003, Dražební vyhláška - elektronická dražba 2014 - exdrazby
17.10.2016 08.12.2016 EX2210/07-111-/dr,113-Usnesení dle § 336b o. s. ř. + oznámení
04.07.2016 25.08.2016 Dražební vyhláška
22.06.2016 07.07.2016 Odročení elektronické dražby
25.05.2016 09.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07
18.05.2016 09.06.2016 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015.
09.04.2016 31.12.2023 Informace pro veřejnost
17.03.2016 13.05.2016 Veřejná vyhláška oznámení
Kontakty

Adresa:
Obec Hynčina
Hynčina 125
789 01 Zábřeh

Úřední hodiny:

Úřední hodiny:

Pondělí:   9:00 - 17:00
17:00 - 19:00 (starosta, místostarosta)

Úterý:      8:00 - 12:00

Středa:    9:00 - 17:00 
17:00 - 19:00 (starosta, místostarosta)

Čtvrtek:   8:00 - 12:00

 

 

Telefon: 583 443 252, 724 861 125
Datová schránka: x8mbr8x
E-mail: ou.hyncina@cbox.cz
Bankovní spojení:
12828841, kód banky: 0100, KB Zábřeh

Mapa

všechny kontakty