Kostel - současnost

1.2.2016     Kulturní památky  


V roce 1991 byly za pomoci bývalých německých obyvatel započaty opravy kostela  Sv. Stanislava (el. vedení). V roce 1994 byla provedena asanace vlhkého zdiva kostela.

V roce 2006 byla opravena polorozpadlá hřbitovní zeď a upraveny přístupy na hřbitov a do kostela.

Kostel ožívá jednou za měsíc, kdy se koná mše svatá nebo při smutnějších událostech, pohřbech občanů Hynčiny.

V květnu roku 2006 se v obci uskutečnila Misie studentů teologického konviktu v Olomouci, kterým se podařilo, alespoň na týden, přivést místní i přespolní do kostela.

Misijní týden začal besedou na obecním úřadě, pokračoval taktéž na obecním úřadě promítáním diapozitivů z cesty do Indie otce Jana Linharta, každý den se konali bohoslužby v kostele.

Na konec týdenních misií zazněly z kůru hynčinského kostela spirituály a písně Taizé, podařilo se zprovoznit i varhany. Tak jako lidé, i tento hudební nástroj se symbolicky vrátil alespoň na chvíli ke službě Bohu. Nesměle, občas s falešnými tóny, ale nadějně.
Vše ukončilo závěrečné odpolední posezení. Opékalo se selátko, točilo se pivo, obsluhovali chlapci z misie.

Ze silnice vede ke kostelu malá, neprošlapaná cesta……….... .

Kontakty

Adresa:
Obec Hynčina
Hynčina 125
789 01 Zábřeh

Úřední hodiny:

Podatelna:

Pondělí:  9:00 - 17:00           

Úterý:       9:00 - 12:00 

Středa:     9:00 - 17:00

Čtvrtek:    9:00 - 12:00

Starosta a místostarostka:

Pondělí:  17:00 - 19:00 

Středa:    17:00 - 19:00

Telefon: kancelář OÚ: 583 443 252, účetní: 724 861 125
Datová schránka: x8mbr8x
E-mail: ou.hyncina@cbox.cz
Bankovní spojení:
12828841, kód banky: 0100, KB Zábřeh

Mapa

všechny kontakty