Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název
Obec Hynčina

2. Důvod a způsob založení
Dle zákona č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura
Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Obec Hynčina
  Hynčina 125
  789 01 Zábřeh
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Obec Hynčina
  Hynčina 125
  789 01 Zábřeh
 • 4.3 Úřední hodiny

  Podatelna:

  Pondělí:  9:00 - 17:00           

  Středa:     9:00 - 17:00

  Starosta a místostarostka:

  Pondělí:  17:00 - 19:00 

  Středa:    17:00 - 19:00

 • 4.4 Telefonní čísla
  kancelář OÚ: 583 443 252, účetní: 724 861 125
 • 4.5 Čísla faxu
 • 4.6 Adresa internetové stránky
  https://hyncina.zabrezsko.cz/
 • 4.7 Adresa e-podatelny
 • 4.8 Další elektronické adresy
  ou.hyncina@cbox.cz
 • 4.9 ID datové schránky obec
  DS x8mbr8x

5. Případné platby lze poukázat na účet
12828841, kód banky: 0100, KB Zábřeh

6. IČ
00302643

7. DIČ

8. Rozpočet
Rozpočet

9. Žádosti o informace
Zveřejnění poskytnutých informací

10. Příjem stížností a dalších podání

Písemně na adresu: Obecní úřad Hynčina, Hynčina 125, 789 01 Zábřeh. Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou. Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody na Portále veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Hynčina poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy

18. Poskytnuté informace
Poskytnuté informace

Kontakty

Adresa:
Obec Hynčina
Hynčina 125
789 01 Zábřeh

Úřední hodiny:

Podatelna:

Pondělí:  9:00 - 17:00           

Středa:     9:00 - 17:00

Starosta a místostarostka:

Pondělí:  17:00 - 19:00 

Středa:    17:00 - 19:00

Telefon: kancelář OÚ: 583 443 252, účetní: 724 861 125
Datová schránka: x8mbr8x
E-mail: ou.hyncina@cbox.cz
Bankovní spojení:
12828841, kód banky: 0100, KB Zábřeh

Mapa

všechny kontakty