Krátkodobá uzavírka II/315

24.7.2020     Informace z jiných úřadů a organizací  


Dobrý den,dle sdělení stavební firmy bude ve středu dne 29. 7. 2020 od 8:00 do 13:30 z
důvodu pokračujících stavebních prací (betonování pomocí těžké techniky)
neprůjezdná silnice II/315 v úseku od křižovatky na obec Drozdov po obec
Kosov.

Z tohoto důvodu budou spoje 7 (odj. v 9:10 ze Zábřehu), 12 (odj. v 9:40 z
Hoštejna), 9 (odj. v 11:07 ze Zábřehu) a 14 (odj. v 12:50 z Hynčiny) linky
932277 vedeny obousměrnou objízdnou trasou, která povede ze Zábřehu - po
III/31519 přes Skaličku - III/31536 Jestřebí - III/31534 Dolní Bušínov -
III/31518 Hynčina, Popelák - II/315 Hoštejn - II/315 do Kosova.Zastávky Zábřeh,Pivonín,rozc.; Zábřeh,Růžové údolí; Zábřeh,rozc.Kouty;
Zábřeh,Sušilova-škola nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány.V důsledku vedení těchto spojů objízdnou trasou je nutné počítat se
zpožděním cca 20 min.Dopravce tímto prosíme o informování řidičů a vytvoření přepravního opatření
k výlepu do vozidel a na zastávky, obce Kosov, Hoštejn, Hynčina a město
Zábřeh o informování občanů.Děkujeme tímto za spolupráci.S pozdravemIng. Milan Horák

Vedoucí dispečer

Odbor řízení dopravy a dopravních systémů

Kontakty

Adresa:
Obec Hynčina
Hynčina 125
789 01 Zábřeh

Úřední hodiny:

Podatelna:

Pondělí:  9:00 - 17:00           

Úterý:       9:00 - 12:00 

Středa:     9:00 - 17:00

Čtvrtek:    9:00 - 12:00

Starosta a místostarostka:

Pondělí:  17:00 - 19:00 

Středa:    17:00 - 19:00

Telefon: kancelář OÚ: 583 443 252, účetní: 724 861 125
Datová schránka: x8mbr8x
E-mail: ou.hyncina@cbox.cz
Bankovní spojení:
12828841, kód banky: 0100, KB Zábřeh

Mapa

všechny kontakty