Úplná uzavírka na silnici III, třídy č. 0443 v k.ú. Postřelmov, ul. Žerotínova

9.9.2021     Aktuality  


Úplná uzavírka na silnici III, třídy č. 0443 v k.ú. Postřelmov, ul. Žerotínova (výjezd Bludov), je povolena z důvodu požadavku přeložky vodovodu (výkop) realizované v rámci stavby „I/44 Bludov-obchvat“  - viz připojeno.

  • Termín 20.09.2021 – 03.10.2021
  • Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.
  • Uzavírka v délce cca 30 m; bez možnosti přerušení
  •    Průjezd od místní komunikace ulice „U Kapličky“ v Postřelmově nebude možný.
  • Nebude umožněn průjezd spojům dotčených autobusových linek. Spoje budou vedeny po objízdné trase ze zastávky Bludov, zámek po silnici I/44 (8. května), III/3704 (Nádražní) do Sudkova, ze Sudkova po silnici III/3703 do Postřelmova, v Postřelmově po silnici III/3703 (Osvobození), III/0443 (Žerotínova) na zastávku Postřelmov, ObÚ, odkud budou dále pokračovat ve svých trasách dle platných licencí. Objízdná trasa je obousměrná.
  • Autobusové zastávky  Bludov, dol. konec  a  Bludov, Habermannova vila  nebudou po tuto dobu obsluhovány.
  • Ve výlukových jízdních řádech bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Objížďka je vedena směru od obce Bludov vedena po silnici I/44 (tj. obchvat obce Postřelmov), dále s odbočením doleva po silnicích III/36919, II/369 a III/36918 přes obec Rovensko do obce Postřelmov na silnici III/0443, ul. Komenského a Žerotínova.

Z opačné strany objížďka vede od místa uzavírky po silnici III/0443 v obci Postřelmov, po ulici Žerotínova a dále po ulici Komenského (okolo hřbitova) - výjezd z obce a po cca 1,5 km s odbočením doleva na obchvat Postřelmova, tj. po silnici I/44 směr Šumperk.

 

Soubory ke stažení

41162_Situace UZ Postřelmov_NOVá_přeložkaVodovodu_OBCHVAT BLUDOVA.pdf
Kontakty

Adresa:
Obec Hynčina
Hynčina 125
789 01 Zábřeh

Úřední hodiny:

Podatelna:

Pondělí:  9:00 - 17:00           

Úterý:       9:00 - 12:00 

Středa:     9:00 - 17:00

Čtvrtek:    9:00 - 12:00

Starosta a místostarostka:

Pondělí:  17:00 - 19:00 

Středa:    17:00 - 19:00

Telefon: kancelář OÚ: 583 443 252, účetní: 724 861 125
Datová schránka: x8mbr8x
E-mail: ou.hyncina@cbox.cz
Bankovní spojení:
12828841, kód banky: 0100, KB Zábřeh

Mapa

všechny kontakty