"Dálnice D35 v úseku Staré Měst - Mohelnice."

21.12.2016     Informace z jiných úřadů a organizací  


Upozorňujeme veřejnost na možnost nahlížení do dokumentace vlivů záměru "Dálnice D35 v úseku Staré Město - Mohelnice".  Dokumentace je k nahlédnutí uložena v kanceláři Obecního úřadu v Hynčině. Do dokumentace lze nahlížet v kterýchkoliv úředních hodinách. Veřejnost může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.

Kontakty

Adresa:
Obec Hynčina
Hynčina 125
789 01 Zábřeh

Úřední hodiny:

Podatelna:

Pondělí:   8:00 - 17:00           

Úterý:       8:00 - 12:00 

Středa:     8:00 - 17:00

Čtvrtek:    8:00 - 12:00

Starosta a místostarostka:

Pondělí:  17:00 - 19:00 

Středa:    17:00 - 19:00

Telefon: 583 443 252, 724 861 125
Datová schránka: x8mbr8x
E-mail: ou.hyncina@cbox.cz
Bankovní spojení:
12828841, kód banky: 0100, KB Zábřeh

Mapa

všechny kontakty