Poplatek za komunální odpad na rok 2017

7.1.2017     Odpadové hospodářství  


Sazba poplatku za komunální odpad pro rok 2017 zůstává zachována ve výši 400 Kč na poplatníka.

Splatnost poplatku je ke dni 30. 6. 2017.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem z účtu.

Číslo účtu: 12828841/0100, variabilní symbol Vám lze sdělit telefonicky nebo e-mailem. Případně lze do zprávy pro příjemce uvést, čeho se platba týká.

Kontakty

Adresa:
Obec Hynčina
Hynčina 125
789 01 Zábřeh

Úřední hodiny:

Podatelna:

Pondělí:  9:00 - 17:00           

Úterý:       9:00 - 12:00 

Středa:     9:00 - 17:00

Čtvrtek:    9:00 - 12:00

Starosta a místostarostka:

Pondělí:  17:00 - 19:00 

Středa:    17:00 - 19:00

Telefon: 583 443 252, 724 861 125
Datová schránka: x8mbr8x
E-mail: ou.hyncina@cbox.cz
Bankovní spojení:
12828841, kód banky: 0100, KB Zábřeh

Mapa

všechny kontakty